Bao cao su giá rẻ

Trà lá sen

Gel bôi trơn

Bao cao su cao cấp

Trà lá sen giảm cân
Bao cao su DUREX

Danh mục test xét nghiệm nhanh các bác sĩ cần biết

1. Test xét nghiệm ALere ABBOTT – Nhật Bản : 

- Test thử nhanh HIV Determine HIV ½ ABBOTT - Nhà sản xuất : Nhật Bản _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test thử nhanh viêm gan B ABBOTT - Nhà sản xuất : Nhật Bản _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test thử giang mai – Syphylis ABBOTT - Nhà sản xuất : Nhật Bản _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp


2. TEST XÉT NGHIỆM ELISA Bio Rad – Pháp , Murex và Serodia JAPAN


- Genscreen HIV ½ V2 - Nhà sản xuất : Bio Rad – Pháp _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp

- Genscreen Ultra HIV Ag-Ab - Nhà sản xuất : Bio Rad – Pháp _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp

- Anti HCV Plus V2 - Nhà sản xuất : Bio Rad – Pháp _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp

- Monalisa HbsaG Ultra - Nhà sản xuất : Bio Rad – Pháp _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp

- Elisa Serodia HIV ½ mix – Nhà sản xuất Serodia-Japan Quy cach 96 test/1 hộp

- ELISA MUREX HIV AG/AB COMBINATION

- ELISA MUREX HbsAg AG/AB COMBINATION


3. Test xét nghiệm SD – Hàn Quốc : 


- Serodia HIV ½ PA - - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test chân tay miệng - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test thử Heroin - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp

- Test thử HIV - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test thử giang mai - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test thử HCV - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test thử HbeAg - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :30 Test / 01 Hộp

- Test thử HbSAG - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test Anti HBs - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test Dengue NS1 - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp

-Test Dengue Duo - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp

-Test Dengue Igg/Igm - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :10 Test / 01 Hộp


4. Test xét nghiệm ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ : 


- Kít thử thai - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp

- Kít thử thai kèm Zipper - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách : 100 / 01 Hộp

- Kít thử thai kèm Zipper , HDSD - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp

- Kít thử rụng trứng - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp

- Kít thử Methalphetamin - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử CGN (MOP/Heroin) 3mm - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp

- Kít thử CGN (MOP/Heroin) 5mm - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử CGN - QUICK CHECK (Marijuana) - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử CGN - QUICK CHECK (Amphetamin) - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử ma tuý tổng hợp (Methalphetamin/ Thuốc lắc/Heroin-Morphine/Cần sa) 4 CGN Multipanel QUICK CHECK - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử viêm gan B (HBsAg 3mm ) - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử viêm gan B (HBsAg 5mm ) - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử viêm gan B (HBeAb, HbEAg,HcaAb) khay Cassette - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :40 / 01 Hộp

- Kít thử giang mai 3mm - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử giang mai 5mm - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử HIV ½ khay Cassette - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :40 / 01 Hộp

- Kít thử HIV ½ que - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử viêm gan B (HBsAb 3mm) - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử viêm gan B (HBsAb 5mm) - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử viêm gan C (HCV 3mm) - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử viêm gan C (HCV 5mm) - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp

- Kít thử viêm gan C khay Cassette - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :40 / 01 Hộp

- Kít thử nhồi máu cơ tim Triponin I khay Cassette - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :20 / 01 Hộp

- Kít thử sốt xuất huyết Dengue khay Cassette - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :40 / 01 Hộp

- Kít thử Malaria (sốt rét) - Nhà sản xuất : ABON Biotech/ ABON Labs – Mỹ _ Quy cách :40 / 01 Hộp


5. QUE THỬ NƯỚC TIỂU : 


- Test nước tiểu 10/11 thông số - Nhà sản xuất : Cybow Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test

- Tesst nước tiểu 10 thông số Serie : - Nhà sản xuất : Multi Stix Siemens - Đức _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test nước tiểu 10 / 11 / 02 thông số URS 02 / URS 10 / URS 11 - Nhà sản xuất : TECO - Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test thử nước tiểu 11 thông số - Nhà sản xuất : Combi Screen Analyticon Đức _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test thử nước tiểu 11 thông số - Nhà sản xuất : Combina Human Đức _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test thử nước tiểu 10 thông số - Nhà sản xuất : Combur Roche / Đức _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test nước tiểu 10 thông số : Dirui A10 (Dùng thay thế được Multi Stix/Teco) - Nhà sản xuất : Dirui Trung Quốc _ Quy cách :

_ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test nước tiểu 10/11 thông số UROCOLOR - - Nhà sản xuất : SD Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Test nước tiểu 10 thông số - Nhà sản xuất : Labstrip Labstrip Hungary _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

- Que thử thành phần nước tiểu 10 TS - Nhà sản xuất : ABON Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp

- Que thử thành phần nước tiểu 11 TS - Nhà sản xuất : ABON Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp

- Test nước tiểu 10 TS - Nhà sản xuất : ARKRAY Nhật _ Quy cách :100 / 01 Hộp

- Test nước tiểu 10/11 TS - Nhà sản xuất : Mindray Ấn Độ _ Quy cách :100 / 01 Hộp

- Test nước tiểu 10/2/11 TS MEDI – Test Macherey – - Nhà sản xuất : Nagel Đức _ Quy cách :100 / 01 Hộp


8. HUYẾT THANH MẪU : 


- Huyết thanh mẫu - Nhà sản xuất : BIOTEC–UK Anh _ Quy cách :Bộ 03 Lọ


9 . Test xét nghiệm CTK- Biotech


- Onsite HIV-1 / HIV-2 Ab Plus Combo(Thử kháng thể HIV 1/2 & phân biệt IgG, IgM và IgA, dạng khay) CTK-biotechUSA

- Onsite HCV Ab Plus strip(Thử kháng thể viêm gan C, dạng que) CTK-biotech

- Onsite HCV Ab Combo(Thử kháng thể viêm gan C, dạng khay) CTK-biotech

- Onsite Syphilis Ab strip (Thử kháng thể giang mai, dạng que) CTK-biotech

- Onsite HBsAg (Thử kháng nguyên viêm gan B, dạng que) CTK-biotech

- Onsite HBsAg Combo Rapid Test, cs (Thử kháng nguyên viêm gan B, dạng khay) CTK-biotech

- Onsite HEV (Thử kháng thể viêm gan E,dạng khay) CTK-biotech

- Onsite HAV IgM (Thử kháng thể viêm gan A, dạng khay) CTK-biotech

- Onsite Chlamydia Ag (Thử kháng thể viêm gan A, dạng khay) CTK-biotech

- Onsite Malaria Pf/Pv Ag Rapid test (3 lines)

(Thử phân biệt kháng nguyên sốt rét chủng P.f / P.v, dạng khay)CTK-biotech

- Onsite Malaria Pf/Pan malaria antigen (3 lines)

(Thử phân biệt kháng nguyên sốt rét chủng Pan, dạng khay) CTK-biotech

- Onsite Dengue IgG/IgM Combo (3 lines) (Thử phân biệt kháng thể IgM, IgG sốt xuất huyết Dengue – 3 vạch, dạng khay) CTK-biotechUSA

- Onsite Duo Dengue Ag Rapid test (Thử kháng nguyên sốt xuất huyết Dengue, dạng khay )CTK-biotechUSA

- Onsite H. Pylori Ab Combo (Thử viêm loét dạ dày, tá tràng, dạng khay)CTK-biotechUSA

- Onsite Troponin I (Thử nhồi máu cơ tim, dạng khay)CTK-biotechUSA


10. Test xét nghiệm Healgen USA


- Kit thử Viêm gan B (HBsAg 3mm) HEALGEN/USA Test 100/hộp

- Kit thử Viêm gan B (HBsAg khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử Viêm gan B (HBeAg khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử Viêm gan B (HBcAb khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử Viêm gan B (HBsAb 3mm) HEALGEN/USA Test 50/hộp

- Kit thử Viêm gan c (HCV 3mm) HEALGEN/USA Test 50/hộp

- Kit thử Viêm gan A(HAV khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử Viêm gan E (HEV khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử HIV (HIV 3mm) HEALGEN/USA Test 50/hộp

- Kit thử HIV (HIV khay) HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử giang mai 3mm HEALGEN/USA Test 50/hộp

- Kit thử lao TB khay HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử Malaria PF/PV khay HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử da dày H.pylori 3mm HEALGEN/USA Test 50/hộp

- Kit thử da dày H.pylori khay HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử AFP 3mm HEALGEN/USA Test 50/hộp

- Kit thử AFP khay HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử FOB 3mm HEALGEN/USA Test 50/hộp

- Kit thử FOB khay HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử CEA 3mm HEALGEN/USA Test 50/hộp

- Kit thử CEA khay HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử PSA 3mm HEALGEN/USA Test 100/hộp

- Kit thử PSA khay HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử sốt xuất huyết IGG/IGM HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử nhồi máu cơ tim Troponin I (CTNI) HEALGEN/USA Test 25/hộp

- Kit thử CGN (Morphine) 4mm HEALGEN/USA Test 100/hộp

- Kit thử CGN (Amphetamine) 4mm HEALGEN/USA Test 50/hộp

- Kit thử CGN (MDMA Ecstasy) 4mm HEALGEN/USA Test 50/hộp

- Kit thử CGN (MET) 4mm HEALGEN/USA Test 100/hộp

- Kit thử CGN THC (Marijuana) 4mm HEALGEN/USA Test 50/hộp


10. Test xét nghiệm SERO-CHECK USA


- HPYLORI dạ dày ( khay ) Serrocheck-USA Test 25

- HBsAb ( que 3mm ) Serrocheck-USA Test 100

- HbsAg ( que 3mm) Serrocheck-USA Test 100

- HCV ( que 3mm ) Serrocheck-USA Test 100

- HIV ( que 3mm ) Serrocheck-USA Test 100

- HAV IgM , thử viêm gan A ( khay ) Serrocheck-USA Test 25

- TB Lao ( khay ) Serrocheck-USA Test 25

- AFP thử ung thư gan ( que 3mm ) Serrocheck-USA Test 100

- PSA thử ung thư tiền liệt tuyến ( que 3mm ) Serrocheck-USA Test 100

- CEA thử kháng nguyên bào ( que ) Serrocheck-USA Test 100

- Test Sốt rét ( khay ) Serrocheck-USA Test 25

- SYP Giang Mai ( que 3mm ) Serrocheck-USA Test 100

Scroll